OPPLYSNINGSSKILT MINSTEVANNFØRING - ALUMINIUM + LAMINAT

NVE-1015

inkl. mva.

Artikkelnr.: NVE-1015

Bredde: 700 mm / Lengde: 500 mm

Beskrivelse:

OPPLYSNINGSSKILT MINSTEVANNFØRING - ALUMINIUM + LAMINAT

Alle regulanter som har krav om minstevannføring i vassdragskonsesjonen er pålagt å ha et skilt på stedet med pålagt minstevannføring. På dette skiltet skal det stå hva kravene til minstevannføring er og til hvilken tid (periode), hvordan dette kan kontrolleres på stedet, navn på regulant samt at eventuelt brudd skal meldes til NVE. Nedlastning av kart minimum 150 dpi.
Inntil 2 korrektur sendes til godkjennes før produksjon.