Merking av kjemikalier CLP


CLP er regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Riktig CLP-skilting bidrar til  at alle som håndterer kjemikalier får den informasjonen som er nødvendig slik at de kan beskytte seg mot helseskader, og håndtere kjemikaliene på en måte som ikke skader miljøet. 

Ikke dette du var på jakt etter?
Vi tilbyr også skreddersydde skiltløsninger.