OPPLYSNING REGULERINGSGRENSE SKILT

NVE-1013

inkl. mva.

Artikkelnr.: NVE-1013

Bredde: 460 mm / Lengde: 280 mm

Beskrivelse:

OPPLYSNING REGULERINGSGRENSE SKILT

Alle reguleringsmagasiner skal ha et fast og tydelig vannstandsmerke som viser høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV/LRV) og reguleringshøyden.
Toppen av kulebolten er HRV. Høydene skal være angitt i den høyden som er angitt i konsesjonen

Skiltet produseres gravert i 2mm syrefast stål.