OPPLYSNINGSSKILT MAGASIN SKILT

NVE-1014

inkl. mva.

Artikkelnr.: NVE-1014

Bredde: 700 mm / Lengde: 500 mm

Beskrivelse:

OPPLYSNINGSSKILT MAGASIN SKILT

Ved hvert magasin skal det settes opp minst ett magasinskilt. Skiltet skal gi opplysninger om navn på vannet, navn på regulant, reguleringsgrenser, farepunkter, høydebolter, vannsstandsskala eventuelt display som viser vannstand, instrumentering og hvilket høydesystem som benyttes. Nedlasting av kart minimum 150 dpi.
Inntil 2 korrekturer sendes til godkjenning før produksjon.