HMS-skilt


HMS-skilt som bidrar til en tryggere arbeidsplass ved å informere om eventuelle påbud, farer og forbud på en arbeidsplass. Vi i Kraftex sørger for at skiltene produseres i samsvar med gjeldende lover og regler, som for eksempel Byggherreforskriften. Vi kan også rådføre deg rundt riktig plassering av HMS-skilt.

Les mer om HMS-skilt.

Ikke dette du var på jakt etter? Vi tilbyr skreddersydde løsninger. Klikk her for mer informasjon