HMS-skilt


HMS-skilt bidrar til å trygge hverdagen. På denne Temasiden kan du blant annet lese om det å velge riktig utforming, plassering, størrelse og materiale på HMS-skilt.

Kjøp HMS-skilt


Utforming av HMS-skilt

NS ISO 7010 er standarden som benyttes på HMS-skilt. Denne standarden beskriver sikkerhetsskilt for forebygging av ulykker, brannbeskyttelse, helsefareinformasjon og nødevakuering. Kraftex sin HMS-skilt er laget i henhold til ISO 7010.

Hvorfor er ISO-symboler så viktig på HMS-skilt?

ISO-symboler er viktige da grafiske symboler er med på å øke forståelsen på tvers av språkbarrierer. Symbolene er utviklet for å være tydelig og enkle å forstå uavhengig av nasjonalitet.

galleribilde galleribilde

De forskjellige ISO-skiltene

Farevarslingsskilt viser at det er fare for skade. Skiltene er utformet i gult med sort likesidet trekant med sort symbol.

Påbudsskilt viser handlinger som bør iverksettes for å unngå potensielle farer. Skiltene er utformet med hvite symbol på blå bakgrunn.

Forbudsskilt formidler handlinger som ikke bør utføres. Skiltene er utformet med en rød sirkel med 45° skråstrek og et svart bilde på hvit bakgrunn.

Nød- og røminingsskilt leder folk til rømningsveier, nødutganger, førstehjelp- og redningsutstyr. Normalt leveres skiltene med etterlysende symbol og ramme på grønn bakgrunn

Brannskilt leder folk til posisjon til brannslukkingsutstyr som brannslukkeapparater eller brannslanger. Normalt leveres skiltene med etterlysende symbol og ramme på rød bakgrunn.

Materiale HMS-skilt

  • Farevarslingsskilt, Påbudsskilt og Forbudsskilt produseres i polystyren, slagfast PVC. Dette er et solid materiale som gir lang holdbarhet.
  • Brannskilt og Nød- og rømningsskilt produseres normalt i etterlysende PVC. Etterlysende PVC har den egenskap at innvendig belysning og eller dagslys lader opp skiltet slik at skiltet vil lyse hvis strømmen skulle gå. Dette gjør det mulig å finne nødutganger og brannslukningsutstyr selv i stummende mørke. Etterlysende materiale har liten eller ingen funksjon utendørs. Derfor anbefaler vi at skilt for utendørs bruk produseres i reflekterende materiale.
galleribilde galleribilde
galleribilde galleribilde

Leseavstand HMS-skilt

Hvor stort skal HMS-skiltet være for at det skal være lesbart?
Illustrasjonen gir deg en pekepinkk på hvor stort skiltet bør være for at det skal være synlig og lett å oppfatte.

Plassering - Kort og klar tekst

Skiltet plasseres i nærheten av for eksempel en fare og helst i øyehøyde slik at alle blir oppmerksom på skiltet. Like viktig som at skiltet har tydelige universelle symboler er at eventuell tekst er kortfattet og presis slik at skiltet er lett å oppfatte.

Spesialtilpasning / Skerddersøm HMS-skilt

Kraftex har markedets største utvalg av HMS-skilt. Skulle du likevel ikke finne det du er på utkikk i vårt rikholdige utvalg, kan de aller fleste skilt skreddersys etter kundens ønske. Vi produserer daglig skilt med egne tekster, spesiallagde symboler og spesialtilpassede størrelser. HMS-skilt kan også lages i andre materialer enn det som er standard. Aktuelle materialer kan være f.eks. selvklebende folie (klistremerker) eller magnetfolie.

Ta kontakt med oss, vi har kunnskapen og kan gi deg råd.

  • Bruke kontaktskjemaet nedenfor
  • Send oss en e-post (Hvis du ønsker å sende oss ett vedlegg)
  • Ring oss på tlf. 69 25 25 30

Kjøp HMS-skilt

HMS-skilt

* Feltet er påkrevd

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.