334 MS FORBIKJØRINGSFORBUD - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

TRA-1127

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1127

Bredde: 800 mm / Lengde: 800 mm

Beskrivelse:

334 MS FORBIKJØRINGSFORBUD - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

 
Skilt 334 "Forbikjøringsforbud" brukes hvor siktforholdene kan innby til forbikjøring, men hvor forholdene ellers kan gjøre forbikjøringer farlige, f.eks. ved randbebyggelse, høybrekk, skjulte lavbrekk, kanaliserte vegkryss o.l.