314. MS HØYDEGRENSE - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

TRA-1115

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1115

Bredde: 800 mm / Lengde: 800 mm

Beskrivelse:

314. MS HØYDEGRENSE - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

 
Skilt 314 "Høydegrense" angir et forbud som gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større høyde enn angitt. Vennligst oppgi ønsket høydegrense (X,X m) ved bestilling av dette skiltet.