312 MS BREDDEGRENSE - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

TRA-1114

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1114

Bredde: 800 mm / Lengde: 800 mm

Beskrivelse:

312 MS BREDDEGRENSE - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

 
Skilt 312 "Breddegrense" angir et forbud som gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt. Skiltet skal bare anvendes dersom det må vedtas smalere bredde enn det som framgår av veglistene for riks- og fylkesveger og kommunale veger. Vennligst oppgi ønsket breddegrense (X,X m) ved bestilling av dette skiltet.