308 MS FORBUDT FOR TRANSPORT AV FARLIG GODS - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

TRA-1112

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1112

Bredde: 800 mm / Lengde: 800 mm

Beskrivelse:

308 MS FORBUDT FOR TRANSPORT AV FARLIG GODS - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

 
Skilt 308 "Forbudt for transport av farlig gods" brukes når hensynet til trafikksikkerhet eller miljø gjør det nødvendig å forby transport med farlig gods på en vegstrekning.