306.8 MS FORBUDT FOR GÅENDE OG SYKLENDE - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

TRA-1109

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1109

Bredde: 800 mm / Lengde: 800 mm

Beskrivelse:

306.8 MS FORBUDT FOR GÅENDE OG SYKLENDE - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

 
Skilt 306.8 "Forbudt for gående og syklende" brukes når det av trafikksikkerhetsmessige grunner er nødvendig å forby både gang- og sykkeltrafikk på en vegstrekning.