VANNMÅLESKALAER

NVE-1010

inkl. mva.

Artikkelnr.: NVE-1010

Bredde: 80 mm / Lengde: 1000 mm

Beskrivelse:

VANNMÅLESKALAER

Målestav skal være tilrettelagt for kontroll mot fastmerkebolt. Den skal dekke hele reguleringsområde eller minimum  dekke måleområdet fra dimensjonerende flomvannstand til minst 1 meter under HRV.
Målestav skal ikke være påvriket av falltap. Vannstandsskalaen skal ha cm- og metermerking ut fra høydesystemet angitt i konsesjon.