402.4 MS PÅBUDT KJØRERETNING - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

TRA-1404

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1404

Bredde: 800 mm / Lengde: 800 mm

Beskrivelse:

402.4 MS PÅBUDT KJØRERETNING - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

 
Skilt 402.4 "Påbudt kjøreretning" angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet. Skilt 402.4 og 402.5 kan benyttes foran kryss der fysiske forhold hindrer kjøring rett fram og skilt 402.1, 402.2 eller 526 ”Envegskjøring” er satt opp inne i selve krysset.