402.3 MS PÅBUDT KJØRERETNING - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

TRA-1403

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1403

Bredde: 800 mm / Lengde: 800 mm

Beskrivelse:

402.3 MS PÅBUDT KJØRERETNING - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

 
Skilt 402.3 "Påbudt kjøreretning" angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet. Skiltet kan anvendes foran firearmede kryss der verken høyre- eller venstresving er tillatt.