521.1 MS SYKKELFELT SIDEPLASSERT - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

TRA-1303

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1303

Bredde: 400 mm / Lengde: 400 mm

Beskrivelse:

521.1 MS SYKKELFELT SIDEPLASSERT - ALUMINIUM KL1 REFLEKS

 
Skilt 521.1 "Sykkelfelt sideplassert" skal anvendes for å etablere sykkelfelt i henhold til trafikkreglenes definisjon av slikt felt. Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende.