104.1 MS BRATT BAKKE OPPOVER - ALUMINIUM KL2 REFLEKS

TRA-1505

inkl. mva.

Artikkelnr.: TRA-1505

Bredde: 900 mm / Lengde: 789 mm

Beskrivelse:

104.1 MS BRATT BAKKE OPPOVER - ALUMINIUM KL2 REFLEKS

 
Skilt 104.1 "Bratt bakke (stigning)" er et fareskilt som benyttes når stigningen er lang og bratt og kommer så overraskende på trafikantene at det medfører særlig fare eller store framkommelighetsproblemer.