Privatrettslige skilt for Borettslag og sameier


Kraftex er en av Norges største produsenter og leverandører av privatrettslige skilt. Vi leverer til borettslag og sameier over hele landet. I tillegg til våre standardskilter kan vi spesialdesigne skiltene med egne symboler og tekster slik du får det akkurat slik du ønsker det. Skal skiltene monteres på stolpe eller vegg? Vi har det du trenger av stolper, klammer og fundament. Kontakt oss i dag.


Regler for privatrettslige skilt

Det finnes i dag ingen skrevne lover og regler for for oppsetning av privatrettslige skilt, men de største skiltprodusentene har utviklet en uskreven norm som er akseptert av myndighetene.  På privat veg hvor det ikke er tillatt oppsatt offentlige trafikkskilt, kan den ansvarlige for vegen sette opp private skilt. Slike skilt kan bare håndheves etter privatrettslige regler.

Se hele utvalget av
Privatrettslige skilt

galleribilde galleribilde

Utforming av privatrettslige skilt

Skilt som skal regulere et forhold, vil vanligvis ikke kunne håndheves dersom de bare inneholder symboler, fordi ingen er forpliktet ved lov til å kjenne og rette seg etter slike symboler. Dette gjelder selv om symbolene er hentet fra de offentlige trafikkskiltene. Private regulerende skilt må derfor angi den aktuelle regulering i klartekst, f. eks. “Parkering forbudt”. Tekststørrelsen på privatrettslige skilt bør være lesbar og skiltet bør plasseres slik det er lett synlig. I all hovedsak lages skiltene med hvit tekst på sort bunn. 

Ordlyd / håndheving privatrettslige skilt

Før man setter opp skilter på et privat område må man ha klart for seg om skiltingen skal håndheves. Ordlyden er helt avgjørende for om man skal kunne håndheve skiltingen og eksempelvis sørge for borttauing av ulovlig parkerte biler. Anbefalt tekste på privatrettslige skilt er; "Området håndheves etter privatrettslige regler. Overtredelse kan medføre borttauing for eiers/ førers regning og risiko". Selv om teksten er klar må man allikevel først kontakte Politiet for å få godkjennelse til å bestille en borttauing. Private parkeringsselskaper har godkjenning av Politiet på forhånd.

galleribilde galleribilde

Skiltmyndighet

For de skiltene som er mest brukt på private områder er det Politiet som er den avgjørende skiltmyndighet. Dette betyr at Politiet kan pålegge at skiltene fjernes dersom de ikke tilfredsstiller kravene til privat skilting. De vanligste skiltene dette gjelder er; Parkering forbudt, All stans forbudt, Innkjøring forbudt, Forbudt for motorvogner og Forbudt for alle kjøretøy.

Skilt som ikke er standardisert

Det produseres og settes opp en rekke skilt som er laget for et spesielt formål. Dette gjelder bl.a. "Barn Leker"-skilt. Man bli pålagt å fjerne også disse skiltene dersom de er satt opp på offentlige område, f.eks. i en offentlig blindvei hvor man vet at barn leker og ferdes. Noe av begrunnelsen for å fjerne disse skiltene er at det ikke skal oppfordres til å leke på trafikkert vei. Erfaringen viser at man ser noe mer gjennom fingrene på dette, men muligheten for at de blir fjernet er til stede.

Ansvar

Kraftex har ikke noe ansvar for de skilt som blir satt opp. Det er den enkelte eier/bruker som står ansvarlig. Som skiltprodusent kan vi derfor ikke trekkes inn og stå til rette for oppsettingen av det vi har solgt. Men vi ønsker å gi råd og synspunkter ut fra vår ekspertise og erfaring.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for informasjon:

  • Bruke kontaktskjemaet nedenfor
  • Send oss en e-post (Hvis du ønsker å sende oss ett vedlegg)
  • Ring oss på tlf. 69 25 25 30
galleribilde galleribilde

Jeg ønsker mer informasjon om Privatrettslige skilt

* Feltet er påkrevd

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Alt av skilt fra nr. 1 på skilt

Kraftex har fokus på god service og vi har et større produktspekter en noen annen skiltprodusent i Norge. Kraftex har slagordet "Nr. 1 på skilt" i logoen. Les mer om andre produkter på våre
 Temasider

Vi håper du vil bli nok en fornøyd kunde. Nesten alt vi produserer lages ved vår fabrikk i Moss. Det gir oss fleksibilitet og kontroll på kvalitet og leveringstid. Benytt vår nettbutikk eller kontakt oss for mer informasjon eller ønske om spesialutforming. Kjøp direkte hos produsenten og unngå fordyrende mellomledd.

galleribilde galleribilde
galleribilde galleribilde
galleribilde galleribilde